AVÍS LEGAL

LA IMPREMTA D'ARGENTONA SL
C/ Doctor Samsó, 39
08310 Argentona
CIF B-61157590
 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 29.187, foli 75, fulla número B-152.113, inscripció primera.

  • La Impremta d'Argentona no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de La Impremta d'Argentona.
  • Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat de La Impremta d'Argentona.

Aquestes imatges o texts, total o parcialment, no podran ésser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit de La Impremta d'Argentona. L'incompliment d'aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

La Impremta d'Argentona realitzarà un estricte compliment de la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

  • La Impremta d'Argentona es compromet a mantenir tots les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre).
  • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a La Impremta d'Argentona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús correcte.
  • L'usuari del web que faciliti dades de caràcter personal a La Impremta d'Argentona podrà exercir al seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, en cas de que ho sol·liciti a les oficines de La Impremta d'Argentona.